14. internacionalni FILMSKI FESTIVAL

uhvati sa mnom ovaj dan

Novi Sad, Serbia & Rijeka, Croatia

SEIZE THIS DAY WITH ME - SEIZE THE FILM

filmovi koji m(ij)enjaju perspektivu

FILMS THAT CHANGES PERPECTIVE

september 2016. in Novi Sad, Serbia
november 2016. in Rijeka, Croatia

ULAZ SR srpski ULAZ HR hrvatski ENTER ENGL english
           

 

uhvati film

© KAO Parnas 2012