Uhvati film Kotor dio regionalnog Festivala

Imajući u vidu vrijednosti i ciljeve za koje se zalažu, a koje idu u smjeru promovisanja jednakosti, ljudskih prava i omogućavanja slobode izražavanja različitih kulturoloških i društveno marginalizovanih afiniteta i njihovog međusobnog dijaloga,

Slažući se u ideji da je neophodno raditi na stvaranju preduslova za poboljšanje položaja
osoba sa invaliditetom,

Dijeleći interesovanja za kulturu i savremene medije kao instrumenta za unaprjeđenje kvaliteta života  svih građana,

Želeći da afirmišu ideju o festivalu filmova o osobama sa invaliditetom i filmova čiji su autori osobe sa invaliditetom,

Vjerujući da je potrebna međunarodna saradnja kako bi se uspostavila, razvijala i održavala tolerancija na svaki vid različitosti i koncept suživota,

organizacije Kreativno afirmativna organizacija Parnas
(KAO Parnas) i
Nevladino udruženje ART 365 (NVU ART365)

u maju 2018. god su potpisale sporazum o saradnji,
čime je zvanično osnovan

Uhvati film festival u Crnoj Gori.

One Reply to “Uhvati film Kotor dio regionalnog Festivala”

Comments are closed.