ULAZ Novi Sad

19. INTERNATIONALni FILMski FESTIVAL

SEIZE THE FILM

filmovi koji m(ij)enjaju perspektivu

uhvati film 2021 logo

FILMS THAT CHANGES PERPECTIVE

29. 09. 2021-03.10. 2021. Novi Sad, Serbia
October 2021. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
October 2021.
Rijeka, Croatia
Kotor, Montenegro

ENTER ENGL

ULAZ Rijeka
ULAZ Banja Luka
ULAZ Kotor
- SEIZE THE FILM-aka-SEIZE THIS DAY WITH ME

© KAO Parnas 2012