Filmski festival Uhvati film- Seize the film festival

jedini regionalni FILMSKI FESTIVAL KOJI M(IJ)ENJA PERSPEKTIVE o invalidnosti

Search
Close this search box.

Bitisanje-gluv nije nem

Being - Deaf is not mute

Bitisanje - Gluv nije nem 2

Sinopsis

Kroz paralelnu naraciju, film prati mladu Gluvu devojku koja želi da promeni realnost svoje zajednice u Srbiji. Ukazujući na sistemske probleme i na diskriminaciju koju zajednica Gluvih i nagluvih svakodnevno doživljava, devojka ostavlja transparentne tragove koji će (čujućim) gledaocima objasniti probleme i kako mogu promeniti tu realnost.
Film je baziran na osnovu anonimnih ispovesti Gluvih i nagluvih osoba širom Srbije.

Zašto da pogledate ovaj film? (reč selektorke)

Najveća vrednost ovog festivala što bira filmove koji ne samo što pokazuju perspektivu i izazove marginalizovanih već nam pokazuju kako da budemo saveznici jedni drugim na tom putu, ne bi li smo obrisali tu marginalizovanost.

Synopsis

Through a parallel narrative, the film follows a young deaf girl who wants to change the reality of her community in Serbia. Pointing out the systemic problems and the discrimination that the deaf and hard of hearing community experiences on a daily basis, the girl leaves transparent traces that will explain the problems to hearing viewers and how they can change that reality. The film is based on the anonymous confessions of deaf and hard of hearing people throughout Serbia.

Skip to content