Filmski festival Uhvati film- Seize the film festival

jedini regionalni FILMSKI FESTIVAL KOJI M(IJ)ENJA PERSPEKTIVE o invalidnosti

Search
Close this search box.

*SR-BiH-MNE

Zašto je „Uhvati film” jedinstven festival u regionu?

„Uhvati film” spaja region!

volonteri-tim-ucesnici-programa- u bioskomskoj sali, nasmejani, neki od njih sa podignutim rukama
Foto: Maja Tomić

„Uhvati film” je međunarodni filmski festival na temu invalidnosti. Po višegodišnjoj tradiciji, svake godine, krajem septembra, održava se najpr(ij)e u Novom Sadu na dobro poznatom m(j)estu ‒ u Bioskopu Kulturnog centra Novog Sada, a kasnije i u Rijeci, Banjoj Luci i Kotoru. Uz sjajne kratkometražne filmove, raznovrstan um(j)etnički program i radionice, „Uhvati film” zajedno sa publikom m(ij)enja perspektive. „Uhvati film” čini da svi spoznajemo ljudske granice i mogućnosti. Učimo iznova da neke stvari nije nemoguće da uradite, da se neke stvari mogu uraditi i na neočekivane načine. I da se neke stvari uopšte ne moraju uraditi! I to sve besplatno!

Jedini smo regionalni festival na temu invalidnosti!
Svoja izdanja imamo u Novom Sadu, Rijeci, Banjoj Luci i Kotoru.

Zajedno činimo festival koji m(ij)enja perspektive.

Svake godine na festivalu „Uhvati film” prikaže se preko 30 kratkometražnih filmova o invalidnosti, iz svih krajeva sv(ij)eta. Njih selektuje stručni žiri iz domena filma i invalidnosti, od više stotina pristiglih filmova na javni konkurs. Prikazani filmovi su visokog um(j)etničkog kvaliteta. Igrani su, animirani i dokumentarni. Traju do 30 minuta. Zajedničko im je da imaju moć, da pruže drugi uvid u stvarnost, ruše stereotipe i predrasude pružajući drugačiji pogled na sv(ij)et. Oni invalidnost ne prikazuju kao bolest, već različitost. Osobe sa invaliditetom kao osobe. Društvene prepreke kao izazove koje svi treba da rušimo.

Nakon projekcija filmova, sl(ij)ede inspirativni razgovori sa autorima, gostima, publikom. Na taj način, „Uhvati film” stvara prostor za razvoj kritičkog mišljenja i dijaloga, govoreći o onome o čemu nigd(j)e drugd(j)e niste imali prilike da čujete.  Festival afirmiše i um(j)etničke talente osoba sa invaliditetom. Kroz performanse, muzičke i scenske nastupe, promociju knjiga i druge oblike um(j)etnosti, „Uhvati film” postaje inkluzivna spona među um(j)etnicima sa invaliditetom duž regiona.

„Uhvati film” širi sv(ij)est o pristupačnosti.

Sva izdanja „Uhvati film” festivala vode računa o pristupačnosti svog sadržaja u najvećoj mogućoj m(j)eri. Novosadski „Uhvati film” održava se u maksimalno postojećem fizički pristupačnom prostoru (pristupačan bioskopski prostor i toalet za osobe sa invalidetom). Svi programi festivala su pristupačni Gluvim i nagluvim osobama (filmovi titlovani, govorni segmenti prevode se na znakovni jezik). Filmski program je audioopisan i  sinhronizovan i time dostupan i za sl(ij)epim i slabovidim osobama. Ulaz na Festival je besplatan za sve kako bi kvalitetan kulturni sadržaj koji nudimo bio što dostupniji svima.

Svake godine, izabrani filmovi sa Festivala budu prikazani po gradovima širom Srbije i Hrvatske, kako bi bili dostupni i onima koji su udaljeniji od velikih gradova, jer je kultura potreba svih nas.

Uhvati fim Novi Sad, slepa osoba, deskripcija fotografija
Novi Sad, izložba Fotografija ti priča, 2021. Foto: Maja Tomić

Kako su povezani „Uhvati sa mnom ovaj dan” i „Uhvati film”?

„Uhvati film” nastao je kao međunarodna filmska manifestacija „Uhvati sa mnom ovaj dan” 2003. godine, u organizaciji Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom u Novom Sadu.
Manifestacija je postala festival koji od 2011. nosi naziv „Uhvati film” jer je te godine održan i prvi Riječki de(i)o Festivala. Banjalučki Filmski festival o osobama sa invaliditetom je postao de(i)o Uhvati film mreže  2017, a prvi „Uhvati film” u Kotoru održan je 2019. godine.

„Uhvati film” vr(ij)edi!

Satkani smo na vr(ij)ednostima poštovanja ljudskih prava. Na spajanju i povezivanju svih različitosti. Na razvijanju empatije i društvene odgovornosti. Na želji da prom(ij)enimo ustaljena gledanja na sv(ij)et. Da podstaknemo na preispitivanje sebe i društva u kojem živimo. I na koncu, na podsticaju na akciju – kako bismo zajedničkim snagama izgradili pravedniji sv(ij)et za sve.

Dobitnici smo i dve nagrade ‒ Udruženje filmskih umetnika Srbije dod(ij)elio je „Uhvati film” festivalu 2018. Diplomu za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetom na filmu!

Dodela diplome za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetom na filmu, 2018. foto-Z-Stromar
Dodela diplome za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetom na filmu, 2018. foto-Z-Stromar

Uhvati film dobitnik je nagrade Prvi glas građana u okviru kampanje Pokretači promena 2022!

Direktorka festivala, Milesa Milinković i još jedna žena poziraju i osmehuju se. Milesa drži nagradu, žena drži mikrofon. Nedaleko od njih je voditelj programa koji drži papir u rukama. Iza njih je baner na kojem piše Nagrada Pokretači promena - Nagrada 2022.

Kad su konkursi?

Konkurs za nove filmove, jedinstven za sva Uhvati film izdanja, raspisujemo u februaru. Pored filmova koji odgovaraju na temu invaliditeta, dobrodošli su i filmovi čiji su autori osobe sa invaliditetom, za koje je tema slobodna.

Konkurs za volontere otvoren je od aprila. Svi su dobrodošli. Potrebno je samo da sa nama d(ij)elite iste vr(ij)ednosti i budete otvoreni za prom(j)ene perspektiva.

„Uhvati film” pruža mnoštvo mogućnosti i za edukaciju.

 I to ne samo kroz sjajno obrađene sv(j)etske teme u filmovima i diskusijama, već i kroz nam(j)enske tematske radionice iz oblasti invalidnosti, filma i ljudskih prava ‒ naše tzv. follow-up projekte.

Publika „Uhvati film” festivala ima jedinstvenu priliku da bude de(i)o zabavnog, edukativnog i društveno angažovanog kulturnog događaja.

Novosadski Uhvati film radi ekipa KAO „Parnas”.

Riječki Uhvati film realizuje Udruga „Spirit” Rijeka.

Banjalučki Uhvati film organizuje HO „Partner”.

Kotorski Uhvati film d(j)elo je NVO „ART 365” Podgorica.

Ko čini naš tim, pogledajte ovd(j)e.

Uhvati film Banja Luka, publika u sali
Banja Luka, 2019. Foto: Tea Jagodić
Uhvati film Kotor publika
Kotor, 2019.
Uhvati fim Novi Sad 2021
Novi Sad, 2021. Foto: Maja Tomić
Uhvati film Rijeka publika i direktor, diskusija
Rijeka, 2018. Foto: Maja Tomić

*Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unet je u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Ćumura sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana Ćumura,  Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).

želiš da i drugi saznaju o našem festivalu? podeli stranicu sa drugima!

logo festivala Uhvati film NS, Rijeka, Banja Luka, Kotor

Ostanite uz naš sajt i društvene mreže

gd(j)e možete uvek uhvatiti nove Uhvati film
Skip to content