Filmski festival Uhvati film- Seize the film festival

jedini regionalni FILMSKI FESTIVAL KOJI M(IJ)ENJA PERSPEKTIVE o invalidnosti

Search
Close this search box.

pristupačnost

Uhvati film Novi Sad je najpristupačniji  filmski festival u regionu. Održava se u fizički pristupačnim prostorima, svi filmovi imaju opisne titlove na srpskom jeziku, a govorni sadržaji prevođeni na srpski znakovni jezik.

Filmski program je kroz audiodeskripciju i sinhronizaciju pristupačan i slepim i slabovidim osobama. 

Pored toga, mnogobrojni filmovi koje prikazujemo, konferencije, debate i edukacije koje organizujemo u okviru Festivala, ukazuju na važnost pristupačnosti kulturnih sadržaja svima.
Misija Uhvati film-a je da svi kulturni događaji jednog dana budu potpuno pristupačni svima.

Audiodeskripciju i sinhronizaciju filmova za Filmski festival Uhvati film Novi Sad podržali su: Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada (2022. i 2023), kao i Ministarstvo kulture i informisanja (2021 i 2023.)

Pristupačnost Uhvati film destivala Banja Luka, Rijeka, Kotor

Audioopisan i titlovan tizer za 21. Uhvati film Novi Sad 

vesti, zanimljivosti

Milesa Milinković, portret. Plava, kratka kosa. Ima okrugle crne minđuše viseće na kojima je logo Uhvati film.
Novosti: Novi Sad

Milesa Milinković: Uključivanje osoba sa invaliditetom u kulturu je pitanje ljudskih prava

Da bi se bilo koji događaj smatrao pristupačnim, minimum je da se održava u prostoru u kom osobe sa invaliditetom mogu neometano da se kreću (računajući i toalet), da bude dostupan u formatima koji omogućavaju da osobe sa invaliditetom mogu da konzumiraju sadržaj u formi koja im odgovara, da obezbedi da informacije budu dostupne, objašnjava direktorica festivala Uhvati film Novi Sad i predsednica organizacije KAO Parnas, Milesa Milinković.

čitaj ceo tekst

rekli su o sinhronizovanim filmovima ..

Inserti iz audioopisanih filmova 2021. i 2022.

pristupačnost Uhvati film mreža

Uhvati film Banja Luka  se održava u fizički pristupačnim prostorima (Dom Omladine/Cinestar), svi filmovi su titlovani na srpski, a govorni sadržaji prevođeni na srpski znakovni jezik.

Uhvati film Rijeka se održava u fizički pristupačnim prostorima (HKD Rijeka), svi filmovi su titlovani na hrvatski jezik. 

Uhvati film Kotor se održava u fizički delimično pristupačnim prostorima, svi filmovi su titlovani na srpski, a govorni sadržaji prevođeni na srpski znakovni jezik.

Podeli sa drugima!

logo festivala Uhvati film NS, Rijeka, Banja Luka, Kotor

Budite i Vi deo Uhvati film festivala!

Kontaktirajte lokalne organizatore (u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori) i saznajte kako možete da podržite festival.
Skip to content