Filmski festival Uhvati film- Seize the film festival

jedini regionalni FILMSKI FESTIVAL KOJI M(IJ)ENJA PERSPEKTIVE o invalidnosti

Search
Close this search box.
Simbol pravde: statua žene koja u podignutoj ruci drži vagu. Na jednom tasu vage je okačena filmska traka. Statua ima povez preko očiju. Iznad nje je natpis “Uhvati film – pusti predrasude”.

Uhvati film pusti predrasude: Uhvati film protiv fašizma, militarizma, ejblizma, rodno zasnovanog nasilja, ejdžizma

S ponosom najavljujemo novi ciklus radionica po novosadskim srednjim školama i fakultetima koje ćemo realizovati u narednom periodu u okviru programa Uhvati film – pusti predrasude!

Uhvati film opet ruši predrasude!

I ove školske godine, očekuju nas radionice sa mladima u kojima menjamo perspektive o invaliditetu, u kontekstu diskriminatorskih praksi koje dovode do pojave ejbilizma (Ejbilizam se definiše kao sistem koji vrednuje ljudska tela i umove na osnovu društvenih konstrukata o normalnosti, inteligenciji, izvrsnosti, poželjnosti i produktivnosti , izvor portaloinvalidnosti.net).

Kroz projekciju filmova sa Uhvati film festivala i edukaciju, želimo da pitanja odnosa prema invaliditetu stavimo u širi kontekst – da osvestimo kod mladih ejblizam – diskriminaciju po osnovu stvarne ili pretpostavljene sposobnosti, i da objasnimo da ejblizam nastaje u sprezi sa patrijarhatom, fašizmom, militarizmom, kapitalizmom, rasizmom, heteroseksizmom, ejdžizmom.

Govorićemo o invaliditetu u kontekstu totalitarističkih, militarističkih društava, o posledicama patrijarhata i ratova, gladi, svake vrste nasilja, o isključivanjima, uzimanju prava na slobodu, oduzimanju seksualnih i reproduktivnih prava, o starim osobama sa invaliditetom. Osvestićemo uticaj ejbilizma na celo društvo i ponuditi moguća rešenja.

Prve edukacije nas već čekaju!

U četvrtak, 14. decembra održaćemo radionicu na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, smer žurnalistika, u okviru predmeta Izveštavanje o drugome.

Edukacije nastavljamo u petak, 15. decembra na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, u okviru predmeta Uvod u inkluziju. Radujemo se!

Projekat Uhvati film – pusti predrasude: Uhvati film protiv fašizma, militarizma, ejblizma, rodno zasnovanog nasilja, ejdžizma podržava  Rekonstrukcija ženski fond!

sviđa ti se tekst? podeli ga sa drugima.

LOGO Uhvati film. Ispod piše Novi Sad, Rijeka, Banka Luka, kotor

Ostani u toku sa dešavanjima i tekstovima!

Zaprati nas na Facebook-u i Instagramu.

UHVATI FILM – PROMENI PERSPEKTIVE

mapa sajta

kontakti organizatora

Da umetnost ima moć da m(ij)enja sv(ij)et, dokaz je Uhvati film, jedini regionalni festival na temu invalidnosti. Naš filmski, prateći um(j)etnički i govorni programi utiču, m(ij)enjaju i aktiviraju.
Doprinose stvaranju ravnopravnijeg i inkluzivnijeg društva bez diskriminacije i pod(ij)ela.

Uhvati film Novi Sad je najpristupačniji festival u Srbiji: dostupan je osobama sa fizičkim invaliditetom, gluvima, a deo programa potpuno je pristupačan i sl(ij)epima. Dobitnik je Nagrade za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetom na filmu (2018), koju dod(ij)eljuje Udruženje filmskih um(j)jetnika Srbije.

Uhvati film preko 20 godina perspektive menja u Novom Sadu, preko deset u Rijeci, a od 2017. u Banjaluci i 2019. u Kotoru.

kontakti organizatora

Kreativno afirmativna organizacija Parnas, Novi Sad
kaoparnas.org 
uhvatifilm@gmail.com

Udruga Spirit, Rijeka
spirit-ri.hr
info@spirit-ri.hr

Humanitarna Organizacija  Partner, Banja Luka
hopartner.org 
uhvatifilm.banjaluka@gmail.com

Nevladino udruženje “ART 365”
art365nvo@gmail.com

Filmski festival Uhvati film 2024 . Sva prava zadržana

Skip to content