Filmski festival Uhvati film- Seize the film festival

jedini regionalni FILMSKI FESTIVAL KOJI M(IJ)ENJA PERSPEKTIVE o invalidnosti

Search
Close this search box.
Edukatorke Marijana i Milesa ispred bine u amfiteatru Visoke vaspitačke škole. Milesa stoji prekrštenih ruku, Marijana sedi. Iza njih je belo platno na kojem piše: Uhvati film- pusti predrasude.

Uhvati film pusti predrasude na Visokoj vaspitačkoj: Svet se kreira u očima deteta

Druga edukacija u okviru projekta „Uhvati film pusti predrasude“ održana je 15. decembra na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Žene sa invaliditetom imaju pravo na seksualnost i majčinstvo, poručili smo na edukaciji sa budućim vaspitačima/cama u Novom Sadu. U okviru predmeta Uvod u inkluziju, održali smo radionicu o diskriminaciji osoba sa invaliditetom u kontekstu diskriminatorskih praksi koje dovode do pojave ejbilizma.

Prvo smo pogledali filmove iz arhive Uhvati film festivala, a zatim govorili o diskriminaciji osoba sa invaliditetom – ejblizmu.

Pravo na sopstvene izbore

Studentima/kinjama se najviše dopao film „Ja da sam žena“ koji za temu ima reproduktivna prava žena sa invaliditetom. Film govori o mladoj ženi sa Daun sindromom koja stupa u vezu sa momkom sa Daun sindromom. Nakon toga, njena majka pronalazi sve načine da je ubedi da se sterilizuje, kako ne bi mogla da zatrudni i potencijalno rodi dete. Mama bez njene saglasnosti i pristanka zakazuje operaciju sterilizacije.

Studenti su majku okarakterisali kao lošu, a njen potez kao nedopustivim – ističući da svako ima pravo da donese informisanu sopstvenu odluku o svom telu i svom životu. Istakli su da je praksa oduzimanja reproduktivnih prava bilo koga, samo na osnovu invaliditeta, diskriminatorska i zastrašujuća.

Na edukaciji smo preispitivali  i razloge za majčine stavove – zajednički smo došli do odgovora da se majčin stav zasniva na predrasudama da je invaliditet nepoželjan, da osobe sa invaliditetom zauvek ostaju deca – pa stoga nemaju pravo na odlučivanje, ali i da je njeno ponašanje pokazatelj nedovoljne podrške koju imaju roditelji osoba sa invaliditetom.

Natpis: Žene sa invaliditetom imaju pravo na seksualnost i majčinstvo. Iznad natpisa logo Uhvati film - pusti predrasude. Ispod logoi Kao Parnas i Rekonstrukcije ženski fond.

Edukatorke su istakle da je ovo važan film za buduće vaspitače – jer pokazuje da su nekad roditelji svoju decu ograničavaju – lišavaju ih određenih prava, neosnovano smatraju da nešto ne mogu, prezaštićuju ih, a da su često majke te koje ostaju same sa decom sa invaliditetom i bez podrške partnera, zbunjene su, nemaju pristup informacijama, niti sistemsku podršku. Majka i mlada žena u ovom filmu pokazuju kako dve žene postaju žrtve društva u kojima vlada ejblizam.

Studenti i studentkinje u amfiteatru Visoke vaspitačke škole.

Budućim vaspitačima značajan je bio i film „Sapun“, koji govori o ubijanju osoba sa invaliditetom u gasnim komorama, u nacističkoj Nemačkoj. Zapitali smo se, koliko je ova praksa posmatranja invaliditeta kao nepoželjnog, kao nešto što treba iskoreniti, zapravo i danas tu – samo na jedan prikriveniji način.

Naša saradnja koja se sa Visokom vaspitačkom školom nastavila i ove godine, zahvaljujući projektu Uhvati film – pusti predrasude, koji  realizujemo uz podršku Rekonstrukcija ženski fond pokazuje da zajedno o inkluziji vodimo račna od najmlađeg uzrasta i da je uticaj svih nas na decu nemerljiv. Vidimo se i naredne godine.

Edukatorke Milesa i Marijana i Otilia Velisek Braško, sa Visoke vaspitačke škole, poziraju ispred bine amfiteatra Visoke vaspitačke škole. Iza njih je belo platno na kojem piše: Uhvati film- pusti predrasude.

sviđa ti se tekst? podeli ga sa drugima.

LOGO Uhvati film. Ispod piše Novi Sad, Rijeka, Banka Luka, kotor

Ostani u toku sa dešavanjima i tekstovima!

Zaprati nas na Facebook-u i Instagramu.

UHVATI FILM – PROMENI PERSPEKTIVE

mapa sajta

kontakti organizatora

Da umetnost ima moć da m(ij)enja sv(ij)et, dokaz je Uhvati film, jedini regionalni festival na temu invalidnosti. Naš filmski, prateći um(j)etnički i govorni programi utiču, m(ij)enjaju i aktiviraju.
Doprinose stvaranju ravnopravnijeg i inkluzivnijeg društva bez diskriminacije i pod(ij)ela.

Uhvati film Novi Sad je najpristupačniji festival u Srbiji: dostupan je osobama sa fizičkim invaliditetom, gluvima, a deo programa potpuno je pristupačan i sl(ij)epima. Dobitnik je Nagrade za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetom na filmu (2018), koju dod(ij)eljuje Udruženje filmskih um(j)jetnika Srbije.

Uhvati film preko 20 godina perspektive menja u Novom Sadu, preko deset u Rijeci, a od 2017. u Banjaluci i 2019. u Kotoru.

kontakti organizatora

Kreativno afirmativna organizacija Parnas, Novi Sad
kaoparnas.org 
uhvatifilm@gmail.com

Udruga Spirit, Rijeka
spirit-ri.hr
info@spirit-ri.hr

Humanitarna Organizacija  Partner, Banja Luka
hopartner.org 
uhvatifilm.banjaluka@gmail.com

Nevladino udruženje “ART 365”
art365nvo@gmail.com

Filmski festival Uhvati film 2024 . Sva prava zadržana

Skip to content